Friday, December 11, 2009

result xm aku...result akhir tahun 2009
 • bahasa malaysia....................................66 (3b)
 • bahasa inggeris.....................................71 (2a)
 • bahasa arab tinggi.................................70 (2a)
 • bahasa cina...........................................90 (1a)
 • pend.alquran & sunnah........................67 (3b)
 • pend. syariah islamiah..........................80 (1a)
 • est.........................................................80 (1a)
 • sejarah..................................................80 (1a)
 • mathematics.........................................80 (1a)
 • add maths.............................................26 (9g3)
 • chemistry..............................................49 (7d)
 • physics..................................................45 (7d)
 • biology..................................................40 (8e)


tuhan menjadikan pendaratan yang selamat,
tetapi tidak laluan yang tenang...

oleh itu,maka(tetapkanlah kepercayaanmu)
bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran
disertai kemudahan...
(sekali lagi ditegaskan ) bahawa
sesungguhnya tiap-tiap kesukaran
disertai kemudahan...

ash sharh 94:5-6


No comments:

Post a Comment