Wednesday, August 24, 2011

~ kisah paderi & kunci syurga ~Ada seorang pemuda Arab yang baru sahaja menyelesaikan pengajiannya di Amerika.

Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam

bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika

berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin

akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. Memberinya hidayah masuk Islam.Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas

dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut

masuk ke dalam gereja.Pada mula dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu

pun memenuhi permintaannya lalu dia ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku

dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali

duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat para hadirin dan berkata, "Di kalangan

kita Ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini."Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu

berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata,

"Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. " Barulah pemuda ini beranjak

keluar.Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahwa saya

seorang Muslim?"Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi itu ingin memanfaatkan keberadaan

pemuda dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya adalah untuk memalukan pemuda

tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda Muslim itupun menerima tentangan

debat tersebut.Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan Dan anda harus

menjawabnya dengan tepat. "Si pemuda tersenyum Dan berkata, "Silakan!"Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga

yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada

tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada

sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas

yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya.""Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan

kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga?

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang

diciptakan Allah dengan tanpa ayah Dan ibu!""Siapakah yang tercipta dari api,siapakah yang diazab dengan api Dan siapakah yang terpelihara

dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu Dan siapakah yang

terpelihara dari batu?""Sebutkan sesuatu yang diciptakanAllah Dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12

ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan

Dan dua di bawah sinaran matahari?"Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.

Setelah membaca Bismillah dia berkata,-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..


-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. Berfirman, "Dan Kami jadikan malam

Dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."

|Al-Isra': 12|


-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir

menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil Dan ketika menegakkan kembali

dinding yang hampir roboh.


-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur Dan al-Qur'an.


-Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.


-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. Menciptakan makhluk.


-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. Berfirman, "Yang telah

menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat |Al-Mulk: 3|


-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy AR-Rahman. Allah s.w.t. Berfirman,

"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada Hari itu delapan orang malaikat

men-junjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka."

|Al-Haqah: 17|


-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat,

tangan yang bercahaya, angin taufan, musim paceklik, katak, darah, kutu Dan belalang.*


-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t. Berfirman, "Barang siapa yang

berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat."

|Al-An'am: 160|


-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .


-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu

dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas Mata air."

|Al-Baqarah: 60|


-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah

Dan ibunya.


-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah s.w.t. ber-

firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. "

|At-Takwir: 18|


-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.


-Mereka yang berdusta namun masuk kedalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni

ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-

lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangkami, lalu dia dimakan serigala. " Setelah

kedustaan terungkap,Yusuf berkata kepada mereka, "tak ada cercaan terhadap kamu semua."

Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagi muka pada Rabbku.

Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

|Yusuf:98|


-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai. Allah s.w.t. berfirman,

"Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai."

|Luqman: 19|


-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih

dan Kambing Nabi Ibrahim.


-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang

terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah dan

selamatkan Ibrahim."

|Al-Anbiya': 69|


-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara

bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).


-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita,

sebagaimana firman Allah s.w.t. :"Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar."

|Yusuf: 28|


-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun

mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon

adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu,

Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.
Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian

dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar
menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci syurga itu?"mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa

wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kebimbangannya, namun tidak berhasil.

Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut,

namun dia cuba mengelak.Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab,

sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah."Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. "Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna

Muhammadar Rasulullah. "Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh

Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan

seorang pemuda Muslim yang bertakwa.bersama2lah sebarkan kebaikan..Saturday, August 6, 2011

~ keindahan matematik ~1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765
...

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321


1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888


Hebatkan?

Dan cuba lihat simetri ini:


1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321Sekarang tengok ini

101% Dari sudut pandangan matematik :

Apakah ia sama dengan 100%?

Adakah ia bermaksud LEBIH dari 100%?

Kita selalu mendengar orang berkata dia beri lebih dari 100%?

Kita selalu dalam situasi di mana seseorang mahukan kita BERIKAN SEPENUHNYA 100%

Bagaimana nak MENCAPAI 101%?

Apakah nilai 100% dalam hidup?

Mungkin sedikit formula matematik di bawah boleh membantu mendapatkan jawapannya.Jika:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ


Digambarkan sebagai:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.Jika:


KERJA KERAS

11 + 5 + 18 + 10 + 1 + 11 + 5 + 18 + 19 + 1= 99%

H-A-R-D-W-O-R- K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%Dan:

Knowledge

11 +14 +15 +23 + 12 5 +4 +7 + 5 = 96%SertaSIKAP

19 + 9 + 11 + 1 + 16 + 4 + 9 + 18 + 9= 96%

Dalam Bahasa Inggeris;

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%Sikap diri atau attitude adalah yang utama untuk mencapai 100%. Jika kita bekerja keras

sekalipun tetapi jika tiada attitude masih belum dapat 100% lagi.TapiLOVE OF GOD

12 +15 +22 +5 +15 + 6 +7 +15 +4 = 101%

atau

SAYANG ALLAH

19 + 1 + 25 + 1 + 14 + 7 + 1 + 12 + 12 + 1 + 8 = 101%pesanan bagi yang bergelar SAHABAT :SAHABAT :-

SAHABAT _
berbeza dengan kawan biasa.......

sahabat biasanya orang penting dalam hidup kita.......

yang sentiasa bersama dalam duka dan suka.......

tetapi bukan lah muda untuk mencari sahabat yang sejati..........

SAHABAT _ bukanlah bererti kita perlu meluangkan masa bersama.......

walau jarak yang jauh pun kita masih kekal bersahabat........

kerna ikatan sahabat itu berada didalam hati.......

walau jarak beribu batu sekali pun.........

sahabat tetap sahabat.......

Terlalu sukar untuk menjalin persahabatan........

kerana ia adalah pertautan hati......

dan bukannya pertautan fikiran........

pertautan jiwa dan bukannya pertautan rasa.......

0leh itu untuk mendapat sahabat yang baik........

bersahabatlah dengan hati kita terlebih dahulu daripada bersahabat dengan orang lain......

kenali dan fahami diri kita.........

sentiasa jujur dengan diri sendiri.........

Insya`Allah.......

sahabat akan hadir mengenali dan memahami kita..........

SAHABAT - adalah anugerah Allah untuk menjaga kita........

rasa hormat tidak selalunya membawa kepada persahabatan..........

jangan pernah menyesal untuk bertemu dengan orang lain.......

TETAPI menyesal lah jika orang itu menyesal bertemu dengan kita........!!!!!

RASUULLAAH S.A.W. ADA BERSABDA :

" Apabila seseorang itu di kehendaki oleh Allah menjadi baik.......

maka Allah [akan] memberikan rezeki kepadanya berupa seorang kekasih [sahabat] yang

soleh...jika ia lupa maka kekasih itu lah yang akan mengingatinya..... dan jika ia

ingat....maka kekasih itu suka pula menolongnya."

Hadis riwayat : Abu Daud

renung-renungkan dan selamat beramal~

=) peace no war

~ 3 in 1 ~Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang...

alhamdulillah...dah masuk bulan Ogos yang banyak makna...tiga dalam satu...
bulan Ramadhan, bulan kemerdekaan dan bulan peperiksaan UPS...betol2 mendebarkan nak mhadapi UPS...almaklumlah, result akn di hntar ke rumah la kataka...dah tu dikira pointer & dikira juga untuk mrkah PSPM nanti...

tanggal 01/08/2011 masuk je bulan kemerdekaan ni bermaksud masuk jugak bilan puasa...
tapi puasa baru berapa hari dah ada lagu raya di radio...hari tu terbaca komen kawan di facebo0k..dia kata :

"andai ini ramadhan terakhir kita, layak ke kita nk berhari raya??"

ada betulnya apa yang dia kata...tapi disebabkan tahap kesedaran yang rendah, ramai yang tak fikir macam tu...sibuk nak fikirkan raya je...baju raya berapa pasang la, nak buat kuih raya la, & blablabla....sekadar renungan :

Ubadah bin Samit ra mriwayatkan bahawa beliau pernah bertanyakan Rasulullah Saw mengenai

Lailatul Qadar. Baginda menjawab: Ianya terdapat didlm bulan Ramadhan dibhagian 10 hari yg

trakhir pd mlm2 yg ganjil smaada dimlm yg ke 21,23,25,27,29 atau mlm trakhir dripada buln

Ramadhan. Sesiapa shaja yg mlakukan ibaadt pd mlm itudgn keimanan yg ikhlas n hrapan yg sjati

trhadap gnjarannya, dosa2nya yg lmpau akan diampunkan

Diantara tanda2 pd mlm itu ialah ianya mmpunyai suasana ktenangan n sdikit kcerahan, tidak

kepanasan, tidak ksejukan (seakan2 kadar cahaya keruhanian), bulan berkeadaan terang tanpa

memancar sehingga kesubuh. Tidak ada panah2 api yang dilontarkan kearah syaitan pada mlm

tersebut. Tanda2 yg lain pula ialah matahari dipagi itu akan naik tanpa cahaya yang bersinar kuat,

muncul seolah-olah seperti bulan purnama (penuh). Pd hri itu Allah mengharamkn setan dri naik

bersama2 dgn mtahari

Aisyah ra mriwayatkan: Daku berkata: Ya Rasulullah, bila daku mendapati diriku berada

di dalm Lailatul Qadar, apakah yg akn daku baca? Rasulullah Saw mnjwb:

Katakanlah: YA Allah, hanyalah Engkau yg memaafkan dosa-dosa,

dan Kau sgt suka memaafkan, maka maafkanlah daku.. Amin

♥~Jangan Bangga DIRI Dengan Pakaian Cantik Harga Ribu2an..

Kerana Pakaian Terakhir Kita Cuma KAIN KAFAN...

♥~Jangan Bangga DIRI Dengan Kereta Mewah BMW MATA BELALANG KITA, Kerana

Kenderaan Kita Yg Terakhir hanya KERANDA papan lapis cuma...

♥~Jangan Bangga DIRI Dengan Tempat Tidur Baldu Yang Empuk....

Kerana Tempat Tidur Terakhir kita Adalah TANAH...

♥~Jangan Bangga DIRI Dgn Kulit Mulus Gebu Kita..

Kerana Semua Tu Akan Menjadi Makanan Cacing...

♥~Jangan Bangga DIRI Dengan Banglow2 Yang Mewah..

Kerana Rumah Terakhir KITA Adalah KUBUR...

♥~Jangan Terlalu Bangga DIRI Dengan Tittle ‘’DATO’’TAN SRI’’ APA SAJA..

Kerana Tittle Kita Yg Terakhir Adalah ALMARHUM/ALMARHUMAH.

♥~Biar Kita Di Pandang Hina Di Mata Manusia...Tapi Betapa Mulianya ALLAH Memandang Kita

Di Sisinya... ~♥.
────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥)
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥)
─(♥)████████(♥)████████(♥)
─(♥)██████████████████(♥)
──(♥)████████████████(♥)
────(♥)████████████(♥)
── ───(♥)████████(♥)
────────(♥)████(♥)
─────────(♥)██(♥)
───────────(♥)

♥─█▀▀█─█────█────█▀▀█─█──█─♥
♥─█──█─█────█────█──█─█──█─♥
♥─█▀▀█─█────█────█▀▀█─█▀▀█─♥
♥─█──█─█▄▄▄─█▄▄▄─█──█─█──█─♥