Wednesday, August 24, 2011

~ kisah paderi & kunci syurga ~Ada seorang pemuda Arab yang baru sahaja menyelesaikan pengajiannya di Amerika.

Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam

bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika

berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin

akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. Memberinya hidayah masuk Islam.Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas

dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut

masuk ke dalam gereja.Pada mula dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu

pun memenuhi permintaannya lalu dia ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku

dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali

duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat para hadirin dan berkata, "Di kalangan

kita Ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini."Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu

berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata,

"Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. " Barulah pemuda ini beranjak

keluar.Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahwa saya

seorang Muslim?"Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi itu ingin memanfaatkan keberadaan

pemuda dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya adalah untuk memalukan pemuda

tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda Muslim itupun menerima tentangan

debat tersebut.Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan Dan anda harus

menjawabnya dengan tepat. "Si pemuda tersenyum Dan berkata, "Silakan!"Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga

yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada

tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada

sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas

yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya.""Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan

kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga?

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang

diciptakan Allah dengan tanpa ayah Dan ibu!""Siapakah yang tercipta dari api,siapakah yang diazab dengan api Dan siapakah yang terpelihara

dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu Dan siapakah yang

terpelihara dari batu?""Sebutkan sesuatu yang diciptakanAllah Dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12

ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan

Dan dua di bawah sinaran matahari?"Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.

Setelah membaca Bismillah dia berkata,-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..


-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. Berfirman, "Dan Kami jadikan malam

Dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."

|Al-Isra': 12|


-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir

menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil Dan ketika menegakkan kembali

dinding yang hampir roboh.


-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur Dan al-Qur'an.


-Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.


-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. Menciptakan makhluk.


-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. Berfirman, "Yang telah

menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat |Al-Mulk: 3|


-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy AR-Rahman. Allah s.w.t. Berfirman,

"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada Hari itu delapan orang malaikat

men-junjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka."

|Al-Haqah: 17|


-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat,

tangan yang bercahaya, angin taufan, musim paceklik, katak, darah, kutu Dan belalang.*


-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t. Berfirman, "Barang siapa yang

berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat."

|Al-An'am: 160|


-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .


-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu

dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas Mata air."

|Al-Baqarah: 60|


-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah

Dan ibunya.


-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah s.w.t. ber-

firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. "

|At-Takwir: 18|


-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.


-Mereka yang berdusta namun masuk kedalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni

ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-

lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangkami, lalu dia dimakan serigala. " Setelah

kedustaan terungkap,Yusuf berkata kepada mereka, "tak ada cercaan terhadap kamu semua."

Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagi muka pada Rabbku.

Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

|Yusuf:98|


-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai. Allah s.w.t. berfirman,

"Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai."

|Luqman: 19|


-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih

dan Kambing Nabi Ibrahim.


-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang

terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah dan

selamatkan Ibrahim."

|Al-Anbiya': 69|


-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara

bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).


-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita,

sebagaimana firman Allah s.w.t. :"Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar."

|Yusuf: 28|


-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun

mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon

adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu,

Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.
Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian

dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar
menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci syurga itu?"mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa

wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kebimbangannya, namun tidak berhasil.

Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut,

namun dia cuba mengelak.Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab,

sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah."Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. "Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna

Muhammadar Rasulullah. "Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh

Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan

seorang pemuda Muslim yang bertakwa.bersama2lah sebarkan kebaikan..No comments:

Post a Comment